Kanger™ Mini Aerotank / Protank 2 / 3 Glas

Pyrex glas tank for Kanger™ Mini Aerotank / Protank 2 / 3 Glas

More details

Kanger™ Mini protank 3 Glas
New product
 
More info

Only for use with:

  • Kanger™ Mini Aerotank
  • Kanger™ Mini Protank 2 Glas
  • Kanger™ Mini Protank 3 Glas

Warranty: DOA